9or Matematik

Kapitel 1
1.1 DelbarhetFacit
1.2 Negativa talFacit
1.3 Räkna med negativa talFacit
1.4 Tal i potensformFacit
1.5 Tal i kvadrat & KvadratrötterFacit
1.6 Räkna med Pythagoras satsFacit
1.7 Räkna med kvadratrötterFacit
1.8 Pythagoras satsFacit

Kapitel 2
2.1 Linjära funktionerFacit
2.2 Rita grafer i koordinatsystemFacit
2.3 Räta linjens ekvation 1Facit
2.4 Räta linjens ekvation 2Facit
2.5 Talföljder och mönsterFacit
2.6 Multiplikation av parentesuttryckFacit
2.7 Algebraiska reglerFacit
2.8 Samma formel på olika sättFacit

Kapitel 3
3.1 Vika kuber – Facit
3.2 Enhetsomvandlingar litersystemet – Facit
3.3 Enhetsomvandlingar metersystemet – Facit
3.4 Rep Area & Omkrets – Facit
3.5 Kroppars namn & volym – Facit
3.6 Kroppars volym – Facit
3.7 Blandade volymer – Facit
3.8 Längdskala, areaskala & volymskala – Facit
3.9 Likformighet – Facit
3.10 Mer om likformighet – Facit
3.11 Sex bollar i en förpackning – Facit
3.11 Problemlösning – Facit

Kapitel 4
4.1 Bråkform – decimalform – procentform
4.2 Beräkna andelen
4.3 Höjning och sänkning
4.4 Jämför procent
4.5 Beräkna det hela
4.6 Procentenheter – decimalform – förändringsfaktor
4.7 Procentenheter – procent – promille
4.8 Problemlösning med procent

Facit till alla arbetsblad

 

Från XYZ-Boken:
Rep 1A & 1B till kapitel 1
Rep 1A & 1B till kapitel 2
 Rep 2A & 2B till kapitel 3
Rep 2A & 2B till kapitel 4

Rep 1A & 1B till både kapitel 1 och 2
Rep 2A & 2B till både kapitel 3 och 4

Formelblad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s