Lite blandat till NO

Ljus & Ljud ht16.  Eller som PDF