NO/Tk

Lite blandat till NO & Teknik

Mitt häfte om Scratch hittar du här.

Mitt häfte om Arduino hittar du här.